Informácie na
+421 (0)918 220-492
Váš nákupný košík
Prihláste sa ak chcete nakupovať.

 
5KDANCE KLUB
5KDANCE EXKLUZÍVNY KLUB.
Zaregistrujte svoj e-mail a získajte výhody len pre členov klubu 5kdance.
PRIDAJ SA K NÁM.
PRIHLÁSENIE
Prihlasovacie meno (login):
Zadajte heslo:
Zabudol som heslo
 
 
S NAMI JE VAŠE
NAKUPOVANIE BEZPEČNÉ 
 

UložiťUložiť

UložiťUložiťUložiťUložiť

UložiťUložiť

Spracovanie osobných údajov

 • V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru)
 • Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
 • Všetci pracovníci MSP-KO s.r.o., ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.
 • Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich vypnúť v nastavení vášho konta, prípadne nás o tejto skutočnosti stačí informovať e-mailom.
 • Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky.
 • Môžete kedykoľvek požiadať o zmazanie vášho konta a histórie objednávok e-mailom, písomne alebo osobnou návštevou.

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu 5kdance.sk

MSP-KO s.r.o., ČSA 10/4
DIČ: 2023743260
Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke 5kdance.sk

 

Sprostredkovateľ

Slovenská pošta, Bratislava

Účel spracúvania osobných údajov

 • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.5kdance.sk
 • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

 

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Fakturačné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ
 • Údaje pre doručenie - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia
 • Kontaktné údaje: Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou. Adresa elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a
 • Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií. na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.

 

Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

 

Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou.

 

Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

 

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník spoločnosti MSP-KO s.r.o. - dotknutá osoba v zmysle zákona NR SR č. 122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť pri registrácii konta do internetového obchodu iba úplné a pravdivé údaje.
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom, alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať: Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov. Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje. Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú Likvidáciu jej osobných údajov. Vymazať je pri tom možné iba konto a históriu Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba predmetom spracúvania. objednávok na internetovom obchode. V príprípade už existujúcej a spracovanej objednávky musia byť osobné údaje archivované v účtovnom systéme spoločnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi. položke "moje konto", po prihlásení zákazníka. bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
 • Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.
Na viac otázok Vám radi odpovieme na +421 (0)918 220-492 alebo +421 (0)907 708-714 písať môžete na obchod@5kdance.sk V prípade, že nám chcete napísať, môžete
využiť náš online kontaktný formulár.
©2019 www.5kdance.sk,
všetky práva vyhradené
vyrobil webdizajn.glirp.sk | easySHOP v2.74